top of page

ZAHRADY ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ

Galerie

Galerie

Služby

Nabízíme

Zaměřujeme se především na tvorbu rodinných zahrad v souladu s podmínkami konkrétního místa, které posuzujeme v celku i detailně, aby navržená zahrada byla příjemná, proměnlivá v průběhu roku, lákala k prozkoumání v každém období a zároveň nabízela úkryt i dostatek potravy užitečným živočichům – od opylovačů, motýlů až po ještěrky a ježky. Zahrady navrhujeme jako bezpečné pro jejich uživatele i pro živočichy, pestré nabídkou širokého sortimentu okrasných, zejména kvetoucích, i jedlých rostlin. Snažíme se podpořit trvale udržitelný způsob jejich zakládání i užívání. Pestrá a zdravá zahrada naplňuje obyvatele radostí. V našich návrzích se zrcadlí přes deset let zkušeností s kultivací zarostlé zahrady, všechny naše postupy jsou osobně ověřeny. 

 

Nabízíme taktéž spolupráci stavebním projektantům při úpravách veřejných prostranství: projekty ochrany dřevin při stavební činnosti, inventarizace dřevin, projekty osázení záhonů dle stanovištních podmínek i funkce prostoru.

Tyto naše zkušenosti Vám předáme ve formě:

Konzultace

osobní setkání na daném místě pro zhodnocení jeho možností i limitů, obeznámení se s Vašimi představami a požadavky, zamyšlení se nad vhodným uspořádáním Vaší zahrady. Výsledkem konzultace je doporučení jak postupovat ke koncepci zahrady, co je nezbytně nutné vzít v úvahu, aby Vaše zahrada byla nejenom hezká, ale i funkční.

Cena:

800 Kč/hodina + cestovné 10 Kč/km

konz02b.jpg
Studie

základem pro studii je osobní konzultace a obeznámení se s pozemkem. Výsledkem je prostorové rozvržení zahrady, které reflektuje širší vztahy s okolím a celkový koncept Vaší zahrady. Rozvržení vzniká na základě funkčního členění pozemku. Studie je výsledkem společné komunikace, aby Vám koncepce zahrady vyhovovala, naplňovala Vaše požadavky a představy. Dostanete návrh rozmístění jednotlivých prvků: stromů, keřů, ploch okrasných i užitkových záhonů, plochy trávníku a míst k odpočinku. Studie neobsahuje detailní rozvržení konkrétních rostlin ani jejich počet.

Součástí studie může být i inspirativní list, abyste si mohli představit možnosti výsadby, jak hotová zahrada po zapojení porostu vypadá.

studie02b.jpg
Studie s osazovacím plánem

detailní zahradně-architektonické řešení v půdorysu v měřítku, je to podklad pro realizaci s konkrétním rozmístěním jednotlivých rostlin, s jejich jmenným seznamem i počtem kusů. Rostliny jsou voleny individuálně tak, aby na daném místě nejlépe prosperovaly s minimálními požadavky na další vstupy - hnojiva, automatická závlaha, ošetření proti nemocem a škůdcům.

studieOP01b.jpg
Kompletní projektová dokumentace k provedení stavby (vytvoření zahrady)

zahrnuje studii, osazovací plán, rozpočet, případně výkres detailů, průvodní a technickou zprávu, plán péče.

KPD01b.jpg
Poradenství

probíhá ve formě konzultace, nabízíme i zhodnocení stávající (již založené) zahrady, pokud cítíte, že jí „něco chybí“, analýza probíhá na daném místě – není možno radit na dálku, každé místo ovlivňuje několik faktorů, které je nutné posoudit. Rady na dálku nejsou profesionální, nemůžou nikdy z dílčího výřezu obsáhnout komplexnost vlivů, kterým je dané místo vystaveno.
 

Cena:

800 Kč/hodina + cestovné 10 Kč/km

001b.jpg
Spolupráce na krajinářských úpravách

formou projektů i jako subdodavatel řešíme zeleň na veřejných prostranstvích a v krajině, provádíme inventarizace dřevin, projekty ochrany dřevin při stavební činnosti, projekty osázení záhonů s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám, k funkci, kterou má prostor splňovat, i možnostem následné péče, rostliny navrhujeme dle nejnovějších poznatků o jejich odolnosti vůči chorobám i škůdcům, dřeviny volíme z hlediska prostorových možností stanoviště i pěstebních cílů.

krajinar.jpg
SERVICES
header (1).jpg

O NÁS

O nás

Máme zkušenosti od roku 2009 s vytvářením zahrady na jednom z nejteplejších a nejsušších míst republiky. Prošli jsme si postupně poznáváním místa, podmínek, zachovaných rostlin ve staré zanedbané zahradě. Na osobní zkušenosti jsme navázali rozšířením vědomostí jak z našeho prostředí, tak i anglické zahradní architektury a odborným studiem na České zahradnické akademii - Vyšší odborné škole Mělník studijní program Zahradní a krajinná tvorba, účastníme se oborových přednášek SZKT a Českého spolku perenářů. Osvojili jsme si princip sázení vhodných rostlin na dané místo, aby co nejlépe prosperovaly, naší devizou je široká znalost sortimentu (pěstujeme 40 rodů a přes 200 druhů cibulnatých a hlíznatých rostlin) a trvale udržitelný přístup – snažíme se vyloučit použití chemického ošetření, abychom podpořili rozmanitost druhů rostlinných i živočišných, pracujeme s půdou bez nutnosti odvážení ornice, vyhýbáme se rozšiřování invazních druhů, všechny rostliny pečlivě posuzujeme z hlediska odolnosti vůči patogenům. Naše zahrady jsou plné života a proměnlivé v průběhu celého roku.
Mgr. Lucia Chromčíková, DiS.

diplomovaný specialista v oboru Zahradní a krajinná tvorba, člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Tyto naše zkušenosti Vám předáme ve formě:

  • Konzultací

  • Studií a studií s osazovacím plánem

  • Kompletní projektové dokumentace k vytvoření zahrady

  • Poradenství

  • Spolupráce na krajinářských úpravách

ABOUT
Založeno

2014

Kontakt

Poptávky

Máte-li jakékoli dotazy, volejte nebo pište i přes whatsapp, signal na číslo

+420 728 801 386

nebo vyplňte následující formulář

Thanks for submitting!

Sídlo

Růžová 15

Velvary

Středočeský kraj, okres Kladno

 

rosalum@rosalum.cz

Tel: +420 728 801 386

facebook: RosaLum Zahrady

instagram: @rosalumzahrady

Kontaktujte nás:
+420 728 801 386

 
CONTACT
bottom of page